obrazek

Konkurs wiedzy i umiejętności plastycznych pt.  „Rośliny wodne w ocenie jakości wód i ochronie ekosystemów wodnych oraz w oczyszczaniu ścieków bytowych i komunalnych” prowadzony przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Zaproszenie do udziału w konkursie kierowane jest do dzieci i młodzieży (9-18 lat) z obszarów wiejskich na terenie powiatów drawskiego, gryfickiego i myśliborskiego.


Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o roślinach wodnych wykorzystywanych do oceny jakości wód powierzchniowych, co pozwoli dzieciom i młodszej młodzieży zauważyć związek pomiędzy oddziaływaniem działalności rolniczej w swoim powiecie a efektem występowania określonych gatunków roślin wodnych w rzekach czy jeziorach. Kolejnym celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o roślinach wodnych wykorzystywanych w hydrofitowych systemach oczyszczania ścieków, co pozwoli starszej młodzieży zauważyć związek pomiędzy właściwościami roślin wodnych do zasiedlania wód eutroficznych a możliwością wykorzystania ich do oczyszczania ścieków bytowych, a tym samym zapewni dbałość o jakość wód stojących i płynących. Najlepsi uczestnicy konkursu zostaną wyróżnieni cennymi nagrodami rzeczowymi.Operacja konkurs / olimpiada „Rośliny wodne w ocenie jakości wód i ochronie ekosystemów wodnych oraz w oczyszczaniu ścieków bytowych i komunalnych”


Informacje ogólne o konkursie.pdf


Plakaty

obrazek obrazek obrazek